GLA:D træning

Godt Liv med Artrose i Danmark

GLA:D - hvad er det?

GLA:D står for "Godt Liv med Artrose i Danmark" og er et specifikt trænings- og uddannelsestilbud til alle med symptomer på artrose (slidgigt) i knæ- eller hofteled.


Formålet er at reducere smerte og forbedre funktionen gennem specifik træning og viden og herigennem lette dagligdagen og undgå eller udsætte en operation.
 
Patientundervisning er et vigtigt element hvor du lærer om artrosens kendetegn, risikofaktorer, symptomer, behandlingsmuligheder, træning og fysisk  aktivitet, smertehåndtering, hjælp til selvhjælp m.m.
 
Træningen tilpasses den enkelte og foregår under fysioterapeutisk vejledning i minimum 6 uger. Holdtræning anbefales da det har vist dobbelt så god effekt som selvtræning, men selvtræning er også en mulighed. Efter endt forløb fortsættes træningen på egen hånd, fx i hjemmet.  

Fakta om artrose

Hvordan behandles artrose?

Der findes på nuværende tidspunkt ingen medicin som kan forhindre at artrose opstår eller som kan helbrede lidelsen.


Behandlingen går ud på at mindske symptomer og forbedre funktionen i leddet ved bedre at forstå sygdommen samt at træne for derefter at kunne være fysisk aktiv på et normalt niveau.

Fakta om GLA:D

Hvordan foregår træningen?

GLA:D-træning foregår på hold med vejledning af en erfaren fysioterapeut med en GLA:D-uddannelse.


Der trænes to gange hver uge i 8 uger.


Hver træningssession varer 1 time og består af tre dele: opvarmning, cirkeltræning og nedvarmning.


Hver deltager har sit eget tilpassede træningsprogram med forskellige sværhedsgrader.


Fysioterapeuten vejleder og guider deltagerne i korrekt valg og udførelse af øvelserne.

Et GLA:D-forløb hos Atlas Fysioterapi inkluderer:

Undersøgelse

Du bliver testet og registreret i GLA:D-registret (patientformular).


Individuel introduktion

Gennemgang af øvelser og udlevering af træningselastik og undervisningsmateriale.


Patientuddannelse - 2 undervisningsseancer 

1: Hvad er artrose, risikofaktorer, symptomer og introduktion til behandling.

2: Træning, hverdagsaktiviteter, coping og hjælp til selvhjælp.


8 ugers træning (2 gange om ugen)

Individuelt træningsprogram, holdtræning.

Træningen bør suppleres med minimum 30 minutters fysisk aktivitet om dagen.

Re-test efter træningsforløb.


Opfølgning efter 3 måneder

Undersøgelse og re-test


Opfølgning efter 12 måneder

Spørgeskema tilsendes elektronisk (hvis ønskes).

Hvor og hvornår foregår træningen?

Undersøgelse, introduktion samt opfølgende kontrol bliver udført på klinikken i Herfølge.


Undervisning og de 8 ugers træning foregår i en lukket sal i Herfølgehallen

Vordingborgvej 124

4681 Herfølge.


Der er træning onsdag og lørdag.


Holdopstart

Der er jævnligt ny holdopstart. Der skal være mindst 4 tilmeldte for at starte et hold.

Kontakt klinikken for at få yderligere oplysninger.

Fakta om træning

Hvilken effekt har træning?

Træning er den behandling som giver bedst effekt hos de fleste som har let til stort besvær pga. artrose.


Træning har vist sig at mindske smerte og lette aktiviteter i hverdagen.


Træning og en fysisk aktiv livsstil har desuden mange positive sideeffekter såsom stærkere hjerte og bedre kondition.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere informationer eller booke en tid.

ATLAS FYSIOTERAPI

Solvangsvej 9

4681 Herfølge

Tlf.: +45 40 84 35 10

E-mail: info@atlas-fysioterapi.dk

CVR: 40 09 15 48

ÅBNINGSTIDER

Mandag:

Tirsdag:

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:

Lørdag:

08.00-14.00

08.00-21.00

08.00-21.00

08.00-14.00 

08.00-21.00 

09.00-13.00

FØLG OS